BLI FÖRENINGSMEDLEM

Du är välkommen att bli medlem i Derome Träbearbetningsmuseums förening. Medlemsavgiften är 200 kr/år och berättigar bl a till fritt inträde under hela året.