ENTRÉAVGIFTER

  Vuxen Barn* Familj
Entré till muséet – måndag till lördag  90 kr  40 kr  220 kr
Entré till muséet – söndagar  120 kr  40 kr  250 kr
Entré till museidagen  140 kr  50 kr  300 kr
Guidade grupper 400 kr/grupp utöver inträde  90 kr    
För guidade grupper under körsöndagar och museidagar tillkommer: 10 kr/pers.    

* Barn 0-12 år. I priset för barn inkluderas alla barn mellan 0-12 år inom familjen.