TRÄMATERIAL FÖR SLÖJDARE

Virke av alm, al, bok, björk, rötad björk, ek, lind, fur och gran kan du köpa hos oss!