ENTRÉAVGIFTER

Vuxen Barn* Familj
Entré till muséet – måndag till lördag  90 kr  40 kr  220 kr
Entré till muséet – söndagar  120 kr  40 kr  250 kr
Entré till museidagen  140 kr  50 kr  320 kr
Guidade grupper (minst 10 personer) Det tillkommer 300 kr per grupp.  90 kr
För guidade grupper under körsöndagar och museidagar tillkommer: 10 kr/pers.

* Barn 0-12 år. I priset för barn inkluderas alla barn mellan 0-12 år inom familjen.