ÅNGMASKINER OCH TÄNDKULEMOTORER

Utöver Sveriges största igångvarande ånglokomobil så finns det åtta ångmaskiner och två tändkulemotorer på Derome Trä- och Nostalgimuseum. Alla är fullt fungerande och vi kör dem på söndagar under sommartid.