GUNNAR ”BISSEFÄLLARN” SVENSSON

Gunnar ”Bissefällarn” Svensson var från torpet Bissefäll i Skillingaryd. År 1994 började han att bygga upp en utställning på Derome Trä- och Nostalgimuseum som visar upp alla yrken som hörde till trähantverk och bonderi. Här finns strax under 100 träskulpturer och reliefer som Gunnar har tillverkat innan han blev sjuk och avled år 2011.